Měření osvětlení a měření intenzity osvětlení

Osvětlení má nezanedbatelný vliv na výkon, zdraví a bezpečnost pracovníků v průmyslové sféře i službách. Má zásadní vliv i na produktivitu. Volbou kvalitního osvětlení je možno podstatně zkvalitnit pracovní podmínky, výsledkem je pak nižší chybovost, vyšší produktivita a bezpečnost práce.
Osvětlení navržené dle starších norem dnes již nevyhovuje požadavkům hygieny práce, zejména při změně užívání prostorů. Naším hlavním kritériem při posuzování osvětlení je, aby splnění požadavků platných norem bylo dosaženo s co nejmenší energetickou náročností a tím i s nízkými náklady.

Nabízíme rychlé vypracování autorizovaných protokolů dle kritérií hygienických stanic, investorů a hasičů.

 

Provádíme autorizovaná měření denního, umělého a nouzového osvětlení.

Protokol o měření osvětlení je požadován při kolaudaci.

Provádíme pravidelné kontroly provozuschopnosti nouzového osvětlení.

 

Měření osvětlení provádíme dle požadavků hygienických stanic, hasičů a platných norem:

ČSN EN 12 665 – Světlo a osvětlení – Základní termíny
ČSN EN 12 464 - 1 (3/2012) Světlo a osvětlení – Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení, Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory
ČSN 36 0011 - 1 - 4 (2/2014) a celé řady souvisejících norem
ČSN EN 13 201 - 4 – Osvětlení pozemních komunikací

ČSN EN 1838 - Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení
ČSN 73 0850-1 – Denní osvětlení budov – Základní požadavky a navazující normy 

Profesionální luxmetry které používáme:

Image 0 Image 1

Cena je sjednávána dohodou dle rozsahu a účelu měření.

Měření osvětlení Praha a Středočeský kraj - kontakt

V oblasti měření osvětlení zajišťujeme kompletní služby. Působíme především v Praze a Středočeském kraji. 

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 774 39 78 08, 776 75 60 40

nebo na e-mailu vostry.martin@seznam.cz