Revize elektroinstalací dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6

Cílem těchto norem je zajistit ochranu před úrazem elektrickým proudem, požárem nebo výbuchem vyvolaným elektrickou instalací.

Proč provádět revize elektroinstalací?

  • revize elektrických zařízení jsou jedním z dokladů požadovaných při kolaudaci
  • revize elektroinstalací poskytují právní ochranu provozovatele
  • může u vás v nejbližší době revize elektroinstalací kontrolovat IP (Inspektorát Práce)
  • IP vám může udělit finanční pokutu do výše 2.000.000,-Kč, podle zákona 251/2005 Sb.
  • zamezíte problémům s pojistným plněním v případě požáru či úrazu elektrickým proudem
  • pokud nemáte platné revize elektro, hrozí vám důrazný postih za nedodržení zákona nebo žaloba od poškozeného
  • zabráníte zbytečnému úrazu, požáru, újmě na zdraví nebo usmrcení
  • ze Zákoníku práce vyplývá povinnost provozovatele revize elektroinstalací zajistit
  • platné revize elektroinstalací jsou základní podmínkou pro certifikaci ISO
  • vyžadují to normy, Zákoník práce a legislativa

Revize elektroinstalací - rozdělení:

Výchozí revize elektroinstalací

- při prvním uvedení zařízení do provozu nebo celkové rekonstrukci

Pravidelné revize elektroinstalací

- u zařízení již provozovaných

Mimořádné revize elektroinstalací

- po úpravě nebo opravě elektroinstalace

REVIZE ELEKTROINSTALACÍ PROVÁDÍME NA OBJEKTECH VŠEHO DRUHU A NAPĚTÍ.

Revize elektroinstalací – orientační ceník včetně DPH:

Ceny revizí jsou smluvní, odvíjí se od druhu, složitosti, umístění, počtu obvodů a poskytnuté součinnosti zadavatele.

 

Popis instalace Orientační cena
Byt podle počtu obvodů od 1200,-
Rodinný dům podle počtu obvodů od 1800,-
Stavební rozvaděč od 250,-
Elektrická přípojka od 700,-

Průmyslové provozy

na přání zpracujeme kalkulaci

Mimo Prahu účtujeme náklady na dopravu ve výši 10 Kč/km.

 

Revize elektroinstalací – tabulka lhůt podle ČSN 33 1500:

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí:
Druh prostředí Revizní lhůty v letech
základní, normální 5
venkovní, pod přístřeškem 4
studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci 3
s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru, pasivní s nebezpečím výbuchu 2
mokré, s extrémní korozní agresivitou 1

Lhůty pravidelných revizí podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožených osob:
Umístění elektrického zařízení Revizní lhůty v letech
zděné, obytné a kancelářské budovy 5
rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely, a jiná ubytovací zařízení 3
prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.) 2
objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 2
pojízdné a převozné prostředky 1
prozatímní zařízení staveniště 0,5

 

/album/fotogalerie1/snimek-035-jpg1//album/fotogalerie1/snimek-078-jpg//album/fotogalerie1/snimek-040-jpg1//album/fotogalerie1/snimek-033-jpg1//album/fotogalerie1/snimek-036-jpg1/

Revize elektro Praha a Středočeský kraj - kontakt

V oblasti revize elektroinstalací zajišťujeme kompletní služby.

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle

774 39 78 08, 776 75 60 40 nebo na e-mailu  vostry.martin@seznam.cz